Velkommen

ADVOKATFIRMAET KRARUP tilbyder generel juridisk rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. 

Et af vores specialer er fast ejendom - herunder særligt leje- og andelsboligret og retssagsbehandling i relation til disse områder. Derudover har vi stor erfaring inden for mediejura, pressenævnssager, erstatnings-, ansættelses- og strafferet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte os, så vi kan drøfte din situation.

Persondatabeskyttelsespolitik

Vi har opdateret vores persondatapolitik som du finder under oplysninger. 

Advokat, Kim Krarup, Lejeret, Andelsboligret

Vidste du

at ,man ofte kan vinde en tabt sag i huslejenævnet (ankenævnet i Københavns Kommune) om lejens størrelse i boligretten? 

Ring til advokat Kim Krarup for nærmere information.