Velkommen

ADVOKATFIRMAET KRARUP tilbyder generel juridisk rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. 

Et af vores specialer er fast ejendom - herunder særligt leje- og andelsboligret og retssagsbehandling i relation til disse områder. Derudover har vi stor erfaring inden for mediejura, pressenævnssager, erstatnings-, ansættelses- og strafferet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte os, så vi kan drøfte din situation.

Vidste du

at ,man ofte kan vinde en tabt sag i huslejenævnet (ankenævnet i Københavns Kommune) om lejens størrelse i boligretten? 

Ring til advokat Kim Krarup for nærmere information.

Advokat, Kim Krarup, Lejeret, Andelsboligret