Velkommen

ADVOKATFIRMAET KRARUP tilbyder generel juridisk rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. 

Et af vores specialer er fast ejendom - herunder særligt leje- og andelsboligret og retssagsbehandling i relation til disse områder. Derudover har vi stor erfaring inden for mediejura, pressenævnssager, erstatnings-, ansættelses- og strafferet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte os, så vi kan drøfte din situation.

Ny advokatfuldmægtig

Fra den 1. januar 2017 vil Natalie Dawson Magnussen være autoriseret fuldmægtig under advokat Kim Krarup. 

Advokat, Kim Krarup, Lejeret, Andelsboligret