Velkommen

ADVOKATFIRMAET KRARUP tilbyder generel juridisk rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. 

Et af vores specialer er fast ejendom - herunder særligt leje- og andelsboligret og retssagsbehandling i relation til disse områder. Derudover har vi stor erfaring inden for mediejura, pressenævnssager, erstatnings-, ansættelses- og strafferet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte os, så vi kan drøfte din situation.

Ny medarbejder

Fra den 1. marts 2019 udvider kontoret med en advokatfuldmægtig, Kristian Aarsøe. 

Kristian kommer fra en stilling som leder af Den Sociale Retshjælp i København og blev uddannet Cand. Jur. i 2016. Han har som resten af kontoret stor erfaring indenfor lejeret, udlændingeret, familieret og sociale sager. 

Vi glæder os til samarbejdet.  

Advokat, Kim Krarup, Lejeret, Andelsboligret

Kryptering af email

Læs om vores behandling af personfølsomme oplysninger sendt pr. mail under oplysninger.