Velkommen

Når jeg ser uretfærdighed, så er det min pligt at gøre noget ved det! Der var en grund til, at jeg ikke blev fabriksarbejder som min mor.

Advokat Kim Krarup

ADVOKATFIRMAET KRARUP tilbyder generel juridisk rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. 

Et af vores specialer er fast ejendom - herunder særligt leje- og andelsboligret og retssagsbehandling i relation til disse områder.

Derudover har vi stor erfaring inden for mediejura, pressenævnssager og strafferet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte os, så vi kan drøfte din situation.