Bankforbindelse

 

Alle forudbetalinger for tinglysningsafgifter, gebyrer, depositum med videre samt indbetalinger fra modparter skal ske til kontorets klientkonto i Nykredit Bank på reg.nr 8117 kontonr. 0003152604.

 

Du skal være særlig opmærksom på, at alene indskud op til 100.000 EURO er beskyttet i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer. Ved indbetaling af større beløb, kontakt os med henblik på fordeling af klientmidler.   

I henhold til de advokatetiske regler skal der ske en daglig afstemning af klientkontoen for at sikre, at midlerne ikke indgår i advokatfirmaets drift. 

Betalinger af honorar skal ske til selskabets driftskonto i Nykredit Bank. Kontonummeret fremgår af fakturaen.