Forbrugeraftaler

Ved indgåelse af aftaler med forbrugere skal kontoret afgive en række oplysninger forud for aftalens indgåelse. Det drejer sig blandt andet om oplysning om, hvorledes honoraret beregnes, den aftalte bistand og hvad den omfatter samt - om muligt - et overslag på udgifterne ved din sag, såfremt der ikke er aftalt en fast pris. 

Vi igangsætter derfor ikke et arbejde, før du har fået vilkårene at vide og accepteret dem. 

Hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, vil vi ansøge om dækning til sagen. Kan du ikke få fri proces, vil vi anmode dit forsikringsselskab om dækning, såfremt du har tegnet retshjælpsforsikring. 

Opnår du dækning til sagen, vil du alene skulle betale selvrisikoen, som oftest er på 10 % og med en minimumsbetaling. Minimumsbetalingen finder du i dine forsikringsbetingelser.

Retshjælpsdækningen har et maksimum, men kan søges forhøjet, hvis sagen kan bære det. Forhøjes maksimum ikke, skal du være opmærksom på, at du skal afholde udgifterne udover maksimum. I maksimum indgår mit honorar, retsafgifter, eventuellle udgifter til syn og skøn samt modpartens omkostninger, såfremt sagen er tabt.