Forsikring

 

Advokater i Danmark har pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Reglerne gælder for alle advokater uanset typen af advokatvirksomhed. 

ADVOKATFIRMAET KRARUP har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med § 61 i Advokatsamfundets vedtægt. 

Forsikringen dækker ansvarspådragende fejl på op til kr. 2.500.000 svarende til minimumsdækningen. Der er en selvrisiko på kr. 25.000. 

I henhold til § 62 i Advokatsamfundets vedtægt skal der ligeledes stilles garanti for op til kr. 5.000.000 for det tilfælde, at advokaten misbruger de midler, han er betroet af klienten. 

Begge ordninger er tegnet hos Forsikringsselskabet TRYG under policenummer 674 21.082.