Generelle oplysninger

Advokatfirmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i henhold til retsplejeloven. 

Alle advokatfirmaets advokater er medlem af  Advokatsamfundet. Vores sagsbehandling og honorarfastsættelse sker således i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Klager over kontorets advokater kan ske til Advokatnævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt de advokatetiske regler er overtrådt.