Vi fører også straffesager - enten privat eller som beskikket af Retten.

Forsvarsadvokater antages enten via de benificerede advokater som er tilknyttet retten, eller man anmoder som sigtet eller som forurettet om at få antaget og beskikket en bestemt advokat.

Beskikkelsen betyder, at det offentlige udlægger dine omkostninger til advokat. Er du sigtet skal du således ikke selv betale, men hvis du bliver dømt, vil du få en regning fra det offentlige på sagens omkostninger, men det offentlige har overfor din advokat afregnet endeligt.

Man kan ikke aftale, at du skal betale noget til advokaten, hvis advokaten er beskikket.

Forskellen på en god og en dårlig forsvarer er ikke timeprisen, men hvor meget advokaten er interesseret i din sag.

Som forsvarer for dig varetager vi alene din interesse, og vi er interesseret i netop din sag, og hvad succeskriteret er.