Hvis du vil købe fast ejendom eller andelsboliger, så skal du søge rådgivning, inden handlen er endelig.

Det gør du ved i købsaftalen at få indført et advokatforbehold, så en advokat har mulighed for - efter gennemgang af alle handlens dokumenter - at meddele sælger, hvis du af den ene eller den anden grund alligevel ikke har i sinde at købe ejendommen. Og det uden at det koster dig noget. 

Hvis du ikke har et advokatforbehold i købsaftalen, vil du kunne fortryde handlen inden for seks hverdage fra sælgers accept, men da koster det 1 procent af den samlede købesum.

Advokatfirmaet Krarup yder rådgivning ved køb og salg af fast ejendom.

Vores rådgivning omfatter følgende:

- gennemgang af købsaftalen inklusive bilag

- korrespondance med mægler og handlens dokumenter

- skøde og refusionsopgørelse enten i form af godkendelse eller udarbejdelse heraf

Vi forhandler ikke pris. Du er den nærmeste til at vurdere, om prisen er den rigtige for dig, men vi vil i rådgivningen gøre opmærksom på, om du i forbindelse med dit tilbud har taget højde for de oplysninger, som kan udledes af handlens dokumenter. 

Få rådgivning om køb og salg af fast ejendom af advokat Kim Krarup.

køb af fast ejendom skøde