Kristian Aarsøe

Advokatfuldmægtig

Kristian Aarsøe blev kandidat i jura i maj 2016 og skal nu i gang med sin karriere som advokat. Det tager tre år at blive advokat. Kristian er på sit andet år. 

I de tre år har han titlen som advokatfuldmægtig. Det skal understreges, at han hverken er fuld eller mægtig (endnu).

Kristian har ansvar for egne sager indenfor blandt andet

- lejeret

- familieret

- arv og testamente

- retssagsbehandling

Han er advokatfuldmægtig under advokat Kim Krarup.

Kristian kan træffes pr. e-mail: kristian@krarup.as.

Bestalling og møderet

Ikke endnu

Uddannelse

Advokatfuldmægtig, ADVOKATFIRMAET KRARUP, 1. marts 2019 - 

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2016

Erhvervserfaring

Stud. Jur. - Advokaterne Sankt Knuds Torv, Aarhus - udarbejdelse af domsreferater mv.

Juridisk leder - Den Sociale Retshjælp i København - ansvar for 20-40 jurastudernede og jurister

Ejer af Jurakontoret.dk