ADVOKATFIRMAET KRARUP repræsenterer primært udlejere i boliglejemål, hvilket er en rent forretningsmæssig beslutning.

Det sker dog også, at vi repræsenterer lejere, hvis der er tale om spændende, juridiske problemstillinger inden for boliglejeretten. Vi er ikke bange for udfordringer.

Inden for erhvervslejeretten repræsenterer vi både udlejer og lejer, da begge parter må anses for at have lige stort behov for rådgivning. 

Som udlejer har man altid behov for god juridisk rådgivning både i det daglige, eller hvis man ønsker at forbedre sin ejendom og investering.

Lejelovgivningen er kompleks og uhyre formalistisk. Og følger man ikke spillereglerne, så kan det koste én dyrt, og man kan først korrigere fejlene, når lejemålet igen skal udlejes.

Vores råd er derfor altid at søge og få den rette rådgivning i tide. Det vil vi gerne hjælpe med. 

lejeret Kim Krarup speciale i lejeret udlejer lejer