Prisoplysninger

Honorar fastsættes med udgangspunkt i tiden forbundet med sagen. Der tages hensyn til sagens karakter, sagens værdi og de interesser, der ligger bag sagens førelse samt ikke mindst den nødvendige specialviden og sagens resultat. 

Den normale timetakst er på kr. 1.875 til kr. 3.750 inklusive moms alt efter sagens karakter og det arbejde, der skal udføres sammenholdt med ovenstående kriteriers sammenholdt med, hvilken medarbejder der sidder med sagen. 

For forbruger gives der - hvis det er muligt - et overslag over det forventede tidsforbrug og sagens honorering.

Vi tilbyder faste priser på rådgivning vedrørende:

- Køb af ejerbolig* til under kr. 3 mio., kr. 8.500

- Køb af ejerbolig* til over kr. 3 mio., kr. 10.000-15.000

- Køb af andelsbolig* uanset pris, kr. 6.500

- Udarbejdelse af et simpelt testamente, kr. 3.500

- Udarbejdelse af ægtepagt, kr. 4.000 (plus tinglysningsafgift på kr. 1.660 og kortgebyr, kr. 1,39)

- Huslejenævnssag om lejens størrelse, kr. 6.500 eksklusive besigtigelse.

- Udtagelse af stævning i sag om lejens størrelse, kr. 15.000.

Der skal til ovennævnte priser tillægges udlæg. Udlæg kan være kortgebyr, særlig forsendelse (quickbreve/afleveringsattester/rekommanderet) og tinglysninsafgift.

Nye regler for behandling af sager ved domstolene har medført, at dokumenter skal indleveres i læsbare pdf-filer. Alt indscannet materiale skal modtages i dette format, idet man i modsat fald vil blive faktureret for den tid, der medgår til konverteringen. En sag kan således blive unødig dyr, hvis dokumenterne ikke kommer i rette format. 

Der ydes organiseret rabat til klienter fra ejendomme, der er administreret af Online Ejendomsadministration samt klienter henvist fra Sjeldani Boligadminstration. Endvidere er der særlige priser for køb af ejerbolig i Esbjerg kommune. Læs mere på www.kimkrarup.dk/esbjerg.

*) Gælder ikke projektboliger, der afregnes efter medgået tid.