Prisoplysninger

Honorar fastsættes med udgangspunkt i tiden forbundet med sagen. Der tages hensyn til sagens karakter, sagens værdi og de interesser, der ligger bag sagens førelse samt ikke mindst den nødvendige specialviden og sagens resultat. 

Den normale timetakst er på kr. 2.000 til kr. 3.750 inklusive moms alt efter sagens karakter og det arbejde, der skal udføres sammenholdt med ovenstående kriteriers sammenholdt med, hvilken medarbejder der sidder med sagen. 

For forbruger gives der - hvis det er muligt - et overslag over det forventede tidsforbrug og sagens honorering.

Vi tilbyder faste priser på rådgivning vedrørende:

- Køb af ejerbolig* til under kr. 3 mio., kr. 9.500

- Køb af ejerbolig* til over kr. 3 mio., fra kr. 12.000

- Køb af andelsbolig* uanset pris, kr. 8.000

- Projektkøb - efter medgået tid a kr. 3.375 (3-4 timer)

- Udarbejdelse af et simpelt testamente (telefonisk drøftelse, udsendelse af et udkast og møde med tilrettelse), kr. 3.500

- Udarbejdelse af simpel ægtepagt, kr. 3.500 (plus tinglysningsafgift på kr. 1.750)

- Samejekontrakt inklusive en times rådgivning, kr. 3.500

- Gældsbrev, kr. 2.500

- Fremtidfuldmagt, kr. 3.500 - for to personer, kr. 5.000 

- Boliglejekontrakt - ikke professionelle - inkl. rådgivning om risiko mv., kr. 7.500

- Boliglejekontrakt - professionelle - standardkontrakt, kr. 10.000 eksklusive moms

- Erhvervslejekontrakt og rådgivning/forhandling, kr. 10.000 eksklusive moms

- Ansættelseskontakt - funktionær/ikke funktionær - tast selv med telefonisk drøftelse, kr. 2.000 plus moms

- Huslejenævnssag om lejens størrelse (hvor lejer har indbragt en sag), kr. 8.000 eksklusive besigtigelse.

- Udtagelse af stævning **) i sag om lejens størrelse (hvor den aftalte leje er nedsat), kr. 16.000.

Der skal til ovennævnte priser tillægges udlæg. Udlæg kan være særlig forsendelse (quickbreve/afleveringsattester/rekommanderet) og tinglysninsafgift.

Nye regler for behandling af sager ved domstolene har medført, at dokumenter skal indleveres i læsbare pdf-filer. Alt indscannet materiale skal modtages i dette format, idet man i modsat fald vil blive faktureret for den tid, der medgår til konverteringen. En sag kan således blive unødig dyr, hvis dokumenterne ikke kommer i rette format. 

Der ydes organiseret rabat til klienter fra ejendomme, der er administreret af Online Ejendomsadministration samt klienter henvist fra Sjeldani Boligadminstration

*) Gælder ikke projektboliger, der afregnes efter medgået tid.

**) Der beregnes alene yderligere honorar, såfremt sagen helt eller delvis vindes eller forliges med et bedre resultat end huslejenævnets afgørelse.

 

Priser gældende pr. 1. april 2021